Ασβεστοποιός Τενοντίτιδα

Τι είναι η ασβεστοποιός τενοντίτιδα;

H ασβεστοποιός τενοντίτιδα οφείλεται στην εναπόθεση αλάτων ασβεστίου στους τένοντες του στροφικού πετάλου. Είναι μία σχετικά συχνή και ιδιαίτερα επώδυνη πάθηση.

Τι προκαλεί την ασβεστοποιό τενοντίτιδα;

Η ακριβής αιτία που προκαλεί την ασβεστοποιό τενοντίτιδα παραμένει άγνωστη. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι μεταξύ 30-60 ετών. Οι γυναίκες φαίνεται να είναι λίγο πιο ευάλωτες στον σχηματισμό ασβεστοποιού τενοντίτιδας. Παθήσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης ή οι θυρεοειδοπάθειες φαίνεται να εμπλέκονται σε κάποιο βαθμό. Η ασβεστοποιός τενοντίτιδα εμφανίζεται πιο συχνά στον υπερακάνθιο, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και στον υπακάνθιο ή τον υποπλάτιο.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ασβεστοποιού τενοντίτιδας;

Τα συμπτώματα της ασβεστοποιού τενοντίτιδας μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Έντονο πόνο στην άνω και έσω επιφάνεια του ώμου
  • Έντονο πόνο που ξυπνάει τον ασθενή μέσα στη νύχτα
  • Ο ασθενής μπορεί να τρομάξει από την ένταση του πόνου και να αναζητήσει βοήθεια στα «επείγοντα»
  • Αδυναμία εκτέλεσης κινήσεων του ώμου

Διάγνωση

Ο κ. Παναγόπουλος θα λάβει αναλυτικό ιστορικό και θα σας εξετάσει. Μία ακτινογραφία του ώμου είναι συνήθως αρκετή προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διάγνωση. Ο κ. Παναγόπουλος θα σας υποβάλλει στο ιατρείο σε υπερηχογράφημα ώμου, προκειμένου να διαπιστωθεί η παρουσία ή όχι συνοδών κακώσεων, όπως ρήξεων του στροφικού πετάλου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω διερεύνηση με μαγνητική τοπογραφία.

Συντηρητική θεραπεία

Η συντηρητική θεραπεία της ασβεστοποιού τενοντίτιδας περιλαμβάνει:

  • Ανάπαυση
  • Τροποποίηση δραστηριοτήτων για μικρό χρονικό διάστημα
  • Φυσικοθεραπεία – πρόγραμμα ασκήσεων στο σπίτι
  • Ένεση κορτιζόνης
  • Shock wave therapy (κρουστικός υπέρηχος)
  • Έκπλυση με βελόνα υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση (needle lavage ή barbotage)

Χειρουργική θεραπεία

Σε περίπτωση που η συντηρητική θεραπεία αποτύχει, η επόμενη λύση είναι το χειρουργείο, που περιλαμβάνει την αρθροσκόπηση ώμου. Η αρθροσκόπηση γίνεται με 3 μικρές οπές 4 χιλιοστών γύρω από τον ώμο, μέσω των οποίων ο χειρουργός εισάγει μια κάμερα και διάφορα εργαλεία. Κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης πραγματοποιείται χειρουργικός καθαρισμός της φλεγμονής του ώμου και λείανση του ακρωμίου προκειμένου να αυξηθεί ο διαθέσιμος χώρος για τους τένοντες του ώμου και να αποφευχθεί η τριβή. Ο κ. Παναγόπουλος θα εντοπίσει την ασβέστωση και θα την αφαιρέσει. Κατά το χειρουργείο, θα αντιμετωπιστεί και οποιαδήποτε άλλη πάθηση εντοπιστεί στον ώμο, όπως ρήξεις του στροφικού πετάλου ή αρθρίτιδα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, που συχνά συνυπάρχουν. Η αρθροσκόπηση ώμου προσφέρει άριστα αποτελέσματα με εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό επιπλοκών και προσιτό κόστος. Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την ίδια μέρα, λίγες ώρες μετά του χειρουργείο. Το άκρο παραμένει σε ανάρτηση για κάποιο διάστημα και ο ασθενής αρχίζει σύντομα φυσικοθεραπεία.

2022 all rights reserved