Κατάγματα Διάφυσης Βραχιονίου

Tι είναι το κάταγμα διάφυσης βραχιονίου;

Το βραχιόνιο οστό εκτείνεται από τον ώμο μέχρι τον αγκώνα. Τα κατάγματα αυτά αφορούν στη μεσότητα του βραχιονίου οστού. Αίτια Ο συνηθέστερος μηχανισμός κάκωσης είναι η πτώση χαμηλής ενέργειας σε ηλικιωμένους ασθενείς. Σε νεότερους ασθενείς οφείλονται συχνότερα σε κακώσεις υψηλής ενέργειας, όπως τροχαία ατυχήματα, ή σχετίζονται με έντονη αθλητική δραστηριότητα.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα του κατάγματος διάφυσης βραχιονίου μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Έντονο πόνο στην περιοχή του βραχίονα
• Οίδημα και παραμόρφωση του βραχίονα
• Εκχύμωση του άκρου – η εκχύμωση και το οίδημα μπορεί να είναι εντυπωσιακά και να φτάσουν μέχρι το χέρι, αλλά δεν αποτελούν κατά κανόνα λόγο ανησυχίας
• Αδυναμία ανύψωσης του άνω άκρου.
• Πάρεση (παράλυση) του κερκιδικού νεύρου, με διαταραχές της κίνησης του καρπού και των δακτύλων

Διάγνωση

Ο ιατρός θα πάρει αναλυτικό ιστορικό και θα σας εξετάσει προσεκτικά. Μία ακτινογραφία της περιοχής είναι συνήθως αρκετή για την επιβεβαίωση της διάγνωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χειρουργός μπορεί να σας παραπέμψει για αξονική τομογραφία (CT), στα πλαίσια προεγχειρητικού σχεδιασμού, ειδικά αν η καταγματική γραμμή εκτείνεται προς τον ώμο ή τον αγκώνα.

Θεραπεία

Τα περισσότερα κατάγματα διάφυσης βραχιονίου μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά. To άκρο τοποθετείται σε ειδικό κηδεμόνα (γνωστό και ως Sarmiento) για κάποιο διάστημα, αλλά ο ασθενής ενθαρρύνεται γρήγορα να ξεκινήσει πρώιμη κινητοποίηση προκειμένου να αποφευχθεί η δυσκαμψία του ώμου και του αγκώνα και να ανακτηθεί το εύρος κίνησης. Η επούλωση του κατάγματος, σε γενικές γραμμές, απαιτεί 6-8 εβδομάδες. Άλλα κατάγματα πάλι, είτε λόγω μεγάλης συντριβής είτε λόγω λειτουργικών απαιτήσεων του ασθενούς ή σε περίπτωση πολλαπλών κακώσεων που απαιτούν γρήγορη κινητοποίηση, ή σε ορισμένες περιπτώσεις με παράλυση του νεύρου, χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση. Το χειρουργείο γίνεται με γενική +/- περιοχική αναισθησία, συνήθως σε ύπτια ή πλάγια θέση. Ο χειρουργός κάνει μία τομή στην πρόσθια ή οπίσθια επιφάνεια του βραχίονα και επιδιορθώνει το κάταγμα με πλάκα και βίδες. Εναλλακτικός τρόπος οστεοσύνθεσης που χρησιμοποιείται πιο σπάνια είναι ο ενδομυελικός ήλος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χειρουργός μπορεί να επιλέξει να βρει και να παρασκευάσει το νεύρο προκειμένου να αποκλειστεί πιθανή παγίδευση του νεύρου στην εστία του κατάγματος. Μετά το χειρουργείο, δεν απαιτείται νάρθηκας και ενθαρρύνεται η άμεση κινητοποίηση. Ο ιατρός και ο φυσικοθεραπευτής θα ετοιμάσουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης για εσάς.

2022 all rights reserved