Υπέρηχος μυοσκελετικού

Τι είναι ο υπέρηχος μυοσκελετικού?

O υπέρηχος είναι μια ελάχιστα επεμβατική απεικονιστική μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση των παθήσεων του μυοσκελετικού. Είναι μία μέθοδος ασφαλής και ανώδυνη. Ο υπέρηχος χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα προκειμένου να δημιουργήσει εικόνες από το εσωτερικό του σώματος. Οι εικόνες μεταδίδονται μέσω ενός ηχοβολέα που μεταδίδει ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας με τη βοήθεια ενός υδατο-διαλυτού gel. Οι εικόνες που αντανακλούν προς τα πίσω αναλύονται και μετατρέπονται σε εικόνες. Ο υπέρηχος δεν παράγει ακτινοβολία, όπως οι ακτινογραφίες και οι αξονικές, και έτσι ο ασθενής δεν εκτίθεται σε κανένα κίνδυνο. 

Ποια είναι η διαγνωστική χρήση του υπέρηχου?

Ο υπέρηχος του μυοσκελετικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση των παρακάτω παθήσεων:
    • Ρήξεις/τενοντίτιδα του στροφικού πετάλου
    • Αρθρίτιδα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης
    • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
    • Έξω/έσω επικονδυλίτιδα του αγκώνα
    • Ρήξη καταφυτικού τένοντα δικεφάλου
    • Γάγγλια καρπού
    • Ρήξεις τενόντων, όπως επιγονατιδικού, τετρακεφάλου ή αχιλλείου τένοντα

Ποιες είναι οι εφαρμογές του υπέρηχου?

Ο υπέρηχος έχει εφαρμογή και στη θεραπεία μυοσκελετικών παθήσεων, καθώς επιτρέπει την εκτέλεση ενέσεων με μεγαλύτερη ακρίβεια. Κάποιες από τις ενέσεις που πραγματοποιεί ο κ. Παναγόπουλος στο ιατρείο είναι οι εξής:
    • Υπακρωμιακές ενέσεις για σύνδρομο πρόσκρουσης/ρήξεις στροφικού πετάλου
    • Ενδαρθρικές ενέσεις για παγωμένο ώμο
    • Ενέσεις στο έλυτρο της μακράς κεφαλής του δικεφάλου
    • Ενέσεις για αρθρίτιδα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης
    • Ενέσεις για επικονδυλίτιδα του αγκώνα
    • Ενέσεις καταφυτικού τένοντα δικεφάλου για τενοντίτιδα
    • Ενέσεις στο τενόντιο έλυτρο για trigger finger ή De Quervain. 
    • Ενέσεις κορτιζόνης στον καρπιαίο σωλήνα

Ο υπέρηχος του μυοσκελετικού δεν χρειάζεται καμιά προετοιμασία. Συνιστάται να φοράτε άνετα ρούχα προκειμένου να γίνεται εύκολα η έκθεση της υπό εξέταση περιοχής.

2022 all rights reserved