Αρθροσκόπηση Αγκώνα

Τι είναι η αρθροσκόπηση αγκώνα;

H αρθροσκόπηση αγκώνα είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία παθήσεων του αγκώνα. Η ελάχιστα επεμβατική φύση της αρθροσκόπησης επιτρέπει τη γρηγορότερη ανάρρωση του ασθενούς, με λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο. Η υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση με το αρθροσκόπιο επιτρέπει συχνά την αντιμετώπιση των βλαβών με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Ποιες είναι οι παθήσεις που αντιμετωπίζονται με αρθροσκόπηση αγκώνα;

Οι ενδείξεις της αρθροσκόπησης αγκώνα περιλαμβάνουν:

• Αρθροσκοπική θεραπεία έξω επικονδυλίτιδας
• Αρθροσκοπική θεραπεία δύσκαμπτου αγκώνα
• Οστεοχόνδρινες βλάβες
• Χειρουργικός καθαρισμός οστεοφύτων - πρώιμης οστεοαρθρίτιδας
• Αφαίρεση ελεύθερων σωμάτων

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης αγκώνα;

Η αρθροσκόπηση αγκώνα διαρκεί περίπου 60-90 λεπτά, ανάλογα με την υποκείμενη παθολογία και την πολυπλοκότητα της επέμβασης. Κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης, ο κ. Παναγόπουλος θα κάνει 2-3 μικρές οπές 4 χιλιοστών στην οπίσθια επιφάνεια του αγκώνα. Ο χειρουργός θα εισάγει στον αγκώνα μια μικρή κάμερα, το αρθροσκόπιο. Το αρθροσκόπιο είναι στην πράξη ένα μικρό τηλεσκόπιο (4.5mm ή 2.9mm), που με τη βοήθεια μιας πηγής ψυχρού φωτισμού από οπτικές ίνες, μεταδίδει εικόνες υψηλής ευκρίνειας σε ένα monitor. Προκειμένου να γίνουν ορατές οι δομές της άρθρωσης, η άρθρωση διατείνεται με τη βοήθεια φυσιολογικού ορού. Από τις άλλες οπές, ο χειρουργός θα εισάγει όλα τα απαραίτητα αρθροσκοπικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της υποκείμενης παθολογίας. Στο τέλος της επέμβασης, οι οπές του δέρματος καλύπτονται με απλά αυτοκόλλητα. Η επέμβαση καταγράφεται σε DVD το οποίο δίνεται στον ασθενή, εφόσον το επιθυμεί.

Τι περιλαμβάνει η αποθεραπεία;

Ο χρόνος αποθεραπείας ποικίλει ανάλογα με την υποκείμενη πάθηση και τη θεραπεία που εφαρμόστηκε. Ο χειρουργός μαζί με τον φυσικοθεραπευτή θα ετοιμάσουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης ανάλογα με τις ανάγκες σας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αρχίσετε την κίνηση του αγκώνα όσο επιτρέπει το ταχύτερο μετά το χειρουργείο, καθώς ο αγκώνας μπορεί να γίνει πολύ δύσκαμπτος πολύ γρήγορα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης αγκώνα;

• Πρόκειται για χειρουργείο ημέρας – ο ασθενής μπορεί να γυρίσει σπίτι την ίδια μέρα εφόσον το επιθυμεί
• Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα – μικρότερες τομές
• Ελάχιστος τραυματισμός των ιστών - μείωση του μετεγχειρητικού πόνου
• Ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς και επιστροφή στην εργασία και στις καθημερινές δραστηριότητες
• Βελτιωμένη ορατότητα της άρθρωσης – αντιμετώπιση των βλαβών του αγκώνα με μεγαλύτερη ακρίβεια  

Η αρθροσκόπηση αγκώνα ενδείκνυται υπό προϋποθέσεις. Συχνά, οι παθήσεις του αγκώνα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αρθροσκοπικά και απαιτούν ανοικτή επέμβαση. Η αρθροσκόπηση αγκώνα είναι τεχνικά δύσκολη και πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο χειρουργό άνω άκρου. Ο κ. Παναγόπουλος έχει εκτεταμένη πείρα στη χειρουργική του αγκώνα και θα συζητήσει μαζί σας όλες τις θεραπείες κατά την επίσκεψή σας στο ιατρείο.

2022 all rights reserved